Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

3e spoor: Eigen Risico Dragerschap ERD

Na twee jaar ziekte kan de uitslag voor de WIA-keuring soms luiden dat de werknemer gedeeltelijk (WGA) of volledig arbeidsongeschikt (IVA) is.

ERD: het voorkomen van Ziektewet- of WGA-schade bij een zieke medewerker
Eigen Risico Dragerschap betekent dat de werkgever nog eens tien jaar financieel verantwoordelijk blijft voor de WGA-populatie in de organisatie. U kunt dit risico afdekken door een publieke verzekering bij UWV of privaat bij een verzekeraar. Hoe dan ook: u draait rechtstreeks op voor de schade. Het grote voordeel van het Eigen Risico Dragerschap is dat u veel directer invloed kunt uitoefenen op de schade. Immers: de begeleiding en re-integratie van de werknemer ligt nu bij u en niet meer bij het UWV. Als werkgever kunt u meer doen dan u denkt en heeft u ook een goede kans de schadelast in deze tien jaar te bekorten. Schadelastbeperking is cruciaal: het beperken van de duur van de WGA-uitkering verlaagt uw kosten.

Met de komst van de Modernisering Ziektewet is het voorkomen van WGA schade bij medewerkers met een tijdelijk dienstverband helemaal cruciaal. Zowel de ZW- als de WGA-uitkeringen aan uw flexwerkers worden dan aan u doorberekend. Beperken van het aantal of de duur van de uitkeringen, verlaagt uw kosten. Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet.

1. De intake
De re-integratiecoach maakt een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid en kansen op een succesvolle re-integratie van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies over de re-integratiemogelijkheden en dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

2. De 3W-scan
Deze scan draait om verwerking & versterking van het zelfbeeld, acceptatie of verbeteren van de belastbaarheid, beleven en doorleven van onzekerheden en toekomstverwachtingen, zodat de werknemer vooruit kan kijken.

3. Aanbodversterking
Spoor A: Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes, het verhelderen van het motivatieprofiel.
Spoor B: Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in
arbeidsmarktbenadering en het versterken van de persoonlijke performance.
Spoor C: Realisatie van een opstapbaan, op de weg naar het ‘’echte werk’’: Het vergroten van werknemersvaardigheden en een kennismaking met het nieuwe werkveld.
Spoor D: Elevatorpitch, kledingadvies en andere sollicitatievaardigheden, Professionele styling van het CV, Sociale Media training.

4. Bemiddeling
De bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een opstapbaan of in nieuwe passende functie. U als werkgever kunt hierin kiezen welke tijdsduur u inkoopt. Nieuwe Sporen begeleidt voor u ook de contractuele afwikkeling bij een nieuwe baan.

5. Coaching on the job
Wij begeleiden de werknemer door het hanteren van vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen in samenspraak met de nieuwe werkgever. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en de werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd en afgesloten. Nieuwe Sporen werkt altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Nieuwe Sporen ontzorgt door van alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen aanleveren aan UWV.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het 3e Spoor traject? Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034