Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Dienstverlening

Nieuwe Sporen is een gespecialiseerd re-integratiebedrijf die dienstverlening biedt met kennis van sociale zekerheid, verzuimbegeleiding, loopbaancoaching en outplacement. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden. De oprichters verdienden hun sporen in de wereld van verzuim en re-integratie en kennen – na 20 jaar – de regionale markt op hun duimpje. Daar profiteren werkzoekenden, werknemers én werkgevers van.

Onze dienstverlening bestaat uit:
 • 2e spoor: van werk naar werk WvP
  Wet Verbetering Poortwachter
  Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Re-integratie 2e spoor is gericht op herplaatsing van een zieke werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts. Schadelastbeperking is cruciaal: hoe voorkomt u als werkgever dat een medewerker WGA gekeurd wordt? Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet. Hiervoor kiezen wij om opdrachtgever en werknemer duidelijkheid te verschaffen tijdens het hele re-integratietraject.
 • Haalbaarheidsonderzoek 1e en 2e spoor
  Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Een haalbaarheidsonderzoek is gericht op haalbaarheid van passende arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts.
 • Outplacement: van werk naar werk
  Nieuwe Sporen helpt u bij het vinden van een passende en duurzame functie in een nieuwe werkomgeving: van werk naar werk. Wij richten ons op werknemers die (gedwongen) afscheid nemen van hun werkgever. Iedere situatie is anders en daarom starten wij altijd met een persoonlijk intakegesprek met de werknemer en een gesprek met de werkgever om de situatie en de benodigde stappen in kaart te brengen. Dit resulteert in een traject op maat.
 • 3e spoor: eigen risico dragerschap ERD
  Na twee jaar ziekte kan de uitslag voor de WIA-keuring soms luiden dat de werknemer gedeeltelijk (WGA) of volledig arbeidsongeschikt (IVA) is. Eigen Risico Dragerschap betekent dat de werkgever nog eens tien jaar financieel verantwoordelijk blijft voor de WGA-populatie in de organisatie. U kunt dit risico afdekken door een publieke verzekering bij UWV of privaat bij een verzekeraar. Hoe dan ook: u draait rechtstreeks op voor de schade. Het grote voordeel van het Eigen Risico Dragerschap is dat u veel directer invloed kunt uitoefenen op de schade. Immers: de begeleiding en re-integratie van de werknemer ligt nu bij u en niet meer bij het UWV. Als werkgever kunt u meer doen dan u denkt en heeft u ook een goede kans de schadelast in deze tien jaar te bekorten. Schadelastbeperking is cruciaal: het beperken van de duur van de WGA-uitkering verlaagt uw kosten. Met de komst van de Modernisering Ziektewet is het voorkomen van WGA schade bij medewerkers met een tijdelijk dienstverband helemaal cruciaal. Zowel de ZW- als de WGA-uitkeringen aan uw flexwerkers worden dan aan u doorberekend. Beperken van het aantal of de duur van de uitkeringen, verlaagt uw kosten. Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet.

 

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034