Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

2e spoor: van werk naar werk WvP

2e-Spoor-traject-Nieuwe-Sporen re-integratie, verzuimbegeleiding, loopbaan coaching en outplacement in Nijmegen en omstreken, Arnhem, Ede, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Tiel, Breda, Tilburg, Velp, Roermond, Sittard en Maastricht

Een re-integratie 2e spoor wordt ingezet wanneer een zieke werknemer niet kan terugkeren naar het eigen werk of naar een baan binnen de eigen organisatie. Het traject is daarom gericht op het vinden van een passende baan buiten de eigen organisatie.

De Wet Verbetering Poortwachter (WvP) schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Als re-integratie in spoor 1 niet lukt, dient spoor 2 te worden opgestart. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts. Schadelastbeperking is cruciaal: hoe voorkomt u als werkgever dat een medewerker WGA gekeurd wordt? Daarom biedt Nieuwe Sporen in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet. Hier kiezen wij om opdrachtgever en werknemer duidelijkheid te verschaffen tijdens het hele re-integratietraject.

1. De intake
De re-integratiecoach maakt een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid en de kans op succesvolle re-integratie 2e spoor van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies over de re-integratiemogelijkheden en dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

2. Aanbodversterking
Spoor A: Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes en het verhelderen van het motivatieprofiel.
Spoor B: Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, succesvolle arbeidsmarktbenadering en persoonlijke presentatie en uitstraling.
Spoor C: Realisatie van een opstapbaan, op de weg naar het “echte werk”. Het vergroten van werknemersvaardigheden, een opbouw in belastbaarheid en een kennismaking met het nieuwe werkveld.
Spoor D: Elevatorpitch, kledingkeuze en andere sollicitatievaardigheden, professionele styling van het CV en juiste inzet sociale media zoals LinkedIn.

3. Bemiddeling en Nazorg
De bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een opstapbaan of in nieuwe passende functie. U als werkgever kunt hierin kiezen welke tijdsduur u inkoopt. Daarnaast begeleidt Nieuwe Sporen voor u ook de contractuele afwikkeling bij een nieuwe baan.

Standaard duurt een 2e spoortraject zes maanden. Als er binnen die zes maanden nog geen andere (betaalde) baan is gevonden bij een andere of de eigen organisatie, kan het traject worden verlengd tot aan het einde van de wachttijd.

4. Coaching on the job
Wij begeleiden de werknemer door het hanteren van vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen in samenspraak met de nieuwe werkgever. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en de werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd en afgesloten. Nieuwe Sporen werkt altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Bovendien ontzorgt Nieuwe Sporen door van alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden. Zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen aanleveren aan UWV.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen