Nieuwe Sporen | 2e spoor: van werk naar werk WvP
1556
page-template-default,page,page-id-1556,page-child,parent-pageid-1206,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed

2e spoor: van werk naar werk WvP

Wet Verbetering Poortwachter

Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Re-integratie 2e spoor is gericht op herplaatsing van een zieke werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever. De  basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts. Schadelastbeperking is cruciaal: hoe voorkomt u als werkgever dat een medewerker WGA gekeurd wordt. Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet. Hiervoor kiezen wij om opdrachtgever en werknemer duidelijkheid te verschaffen tijdens het hele re-integratietraject.

 

1. De intake

De re-integratiecoach maakt een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid en kansen op een succesvolle re-integratie van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies over de re-integratiemogelijkheden en dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

 

2. De 3W-scan

Deze scan draait om verwerking & versterking van het zelfbeeld, acceptatie of verbeteren van de belastbaarheid, beleven en doorleven van onzekerheden en toekomstverwachtingen, zodat de werknemer vooruit kan kijken.

 

3. Aanbodversterking

Spoor A: Loopbaanscan : verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes, het verhelderen van het motivatieprofiel.
Spoor B: Arbeidsmarktonderzoek : vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in
arbeidsmarktbenadering en het versterken van de persoonlijke performance.
Spoor C: Realisatie van een opstapbaan, op de weg naar het ‘’echte werk’’: Het vergroten van werknemersvaardigheden en een kennismaking met het nieuwe werkveld.
Spoor D: Elevatorpitch, kledingadvies en andere sollicitatievaardigheden, Professionele styling van het CV, Sociale Media training.

4. Bemiddeling

De bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een opstapbaan of in nieuwe passende functie. U als werkgever kunt hierin kiezen welke tijdsduur u inkoopt. Nieuwe Sporen begeleidt voor u ook de contractuele afwikkeling bij een
nieuwe baan.

 

5. Coaching on the Job

Wij begeleiden de werknemer door het hanteren van vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen in samenspraak met de nieuwe werkgever. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en de werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd en afgesloten. Nieuwe Sporen werkt altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Nieuwe Sporen ontzorgt door van alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen
aanleveren aan UWV.