Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

3e spoor: Eigen Risico Dragerschap ERD

3e-Spoor-Nieuwe-Sporen re-integratie, verzuimbegeleiding, loopbaan coaching en outplacement in Nijmegen en omstreken, Arnhem, Ede, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Tiel, Breda, Tilburg, Velp, Roermond, Sittard en Maastricht
ERD: het voorkomen van Ziektewet- of WGA-schade bij een zieke medewerker

Na twee jaar ziekte kan de uitslag voor de WIA-keuring soms luiden dat de werknemer gedeeltelijk (WGA) of volledig arbeidsongeschikt (IVA) is. Een 3e spoor traject wordt ingezet wanneer u als werkgever eigen risicodrager bent voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Als eigen risicodrager bent u na einde wachttijd 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. U kunt dit risico afdekken door een publieke verzekering bij UWV of een private verzekeraar. Immers: de begeleiding en re-integratie van de werknemer ligt nu bij u en niet meer bij het UWV. Een ERD heeft dus meer invloed op de re-integratie en daarmee ook op de schade. Schadelastbeperking is cruciaal: het beperken van de duur van de WGA-uitkering verlaagt uw kosten. Met de komst van de Modernisering Ziektewet is het voorkomen van WGA schade bij medewerkers met een tijdelijk dienstverband helemaal cruciaal. Zowel de ZW- als de WGA-uitkeringen aan uw flexwerkers worden dan aan u doorberekend. Beperken van het aantal of de duur van de uitkeringen, verlaagt uw kosten. Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet, zoals:

1. De intake
De coach van Nieuwe Sporen maakt een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid en kansen op een succesvolle re-integratie van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies over de re-integratiemogelijkheden en dienstverlening die wij u kunnen aanbieden.

2. Aanbodversterking
Spoor A: Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes en het verhelderen van het motivatieprofiel.
Spoor B: Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in arbeidsmarktbenadering en het versterken van de persoonlijke uitstraling.
Spoor C: Realisatie van een opstapbaan, op de weg naar het ‘’echte werk’’: Het vergroten van werknemersvaardigheden en een kennismaking met het nieuwe werkveld.
Spoor D: Elevatorpitch, kledingadvies en andere sollicitatievaardigheden, professionele styling van het CV en inzet van Social Media.

3. Bemiddeling
De bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een opstapbaan of in een nieuwe passende functie. U als werkgever kunt hierin kiezen welke tijdsduur u inkoopt. Nieuwe Sporen begeleidt voor u ook de contractuele afwikkeling bij een nieuwe baan.

4. Coaching on the job
Wij begeleiden de werknemer door het hanteren van vakinhoudelijke en persoonlijke leerdoelen in samenspraak met de nieuwe werkgever. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en de werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd en afgesloten. De coaches van Nieuwe Sporen werken altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Nieuwe Sporen ontzorgt door alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden, zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen aanleveren aan UWV.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen