Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig-onderzoek re-integratie, verzuimbegeleiding, loopbaan coaching en outplacement in Nijmegen en omstreken, Arnhem, Ede, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Tiel, Breda, Tilburg, Velp, Roermond, Sittard en Maastricht
Wat is een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen en de geschiktheid van de werkplek van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het onderzoek laat zien of de werknemer nog kan blijven werken binnen de eigen functie en geeft inzicht in de mogelijkheden om weer te re-integreren na uitval.

Wanneer is een Arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter bent u als werkgever samen met uw werknemer en de arbodienst verplicht ervoor te zorgen dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. Als werkgever heeft u, in ieder geval de eerste twee ziektejaren, een actieve rol bij de re-integratie van uw werknemer. Ook is uw werknemer verplicht hieraan mee te werken. Een Arbeidsdeskundig onderzoek is nodig als uw werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is en u wilt weten of hij/zij weer kan re-integreren binnen de eigen functie. Onze arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en geeft hierover onafhankelijk advies aan zowel de werkgever als werknemer.

Uit welke stappen bestaat een Arbeidsdeskundig onderzoek?

▪ Persoonlijk gesprek met de werkgever
▪ Persoonlijk gesprek met de werknemer
▪ Driegesprek werkgever en werknemer
▪ Bezoek/onderzoek aan de huidige werkplek
▪ Conclusie
▪ Rapportage

Wat is het doel van een Arbeidsdeskundig onderzoek?

Het doel van een Arbeidsdeskundig onderzoek is dat de zieke of arbeidsongeschikte werknemer en de werkgever inzicht krijgen in:
▪ De toekomst qua werk
▪ Onderzoek terugkeer in oude functie en eventuele aanpassingen aan de werkplek
▪ Welke stappen de werkgever en werknemer moeten doorlopen volgens de wet
▪ De mogelijkheden binnen de huidige organisatie
▪ De mogelijkheden bij andere organisaties
▪ De regelingen en wetten die van toepassing zijn op de situatie van de werknemer

Mogelijkheden bij de huidige werkgever (1e Spoor)

Tijdens het onderzoek bekijkt onze arbeidsdeskundige alle mogelijkheden binnen het 1e spoor; zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om te blijven werken bij de huidige werkgever? Hierbij kijken we naar de huidige functie of een aangepaste functie binnen het bedrijf. Blijkt uit dit onderzoek dat het niet haalbaar is om terug te keren binnen het bedrijf, dan kan Nieuwe Sporen de werknemer begeleiden bij een 2e spoor re-integratietraject. Hierbij gaan we op zoek naar andere mogelijkheden op de regionale arbeidsmarkt.

Mogelijkheden bij een nieuwe werkgever (2e Spoor)

Als blijkt dat het niet mogelijk is om te re-integreren binnen hetzelfde bedrijf, dan worden de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar:
▪ Belastbaarheid van de werknemer
▪ Passende mogelijkheden op de arbeidsmarkt
▪ Wensen, ervaring en affiniteit van de werknemer
▪ Mogelijkheden voor kort cyclische om- of bijscholing

Resultaat Arbeidsdeskundig onderzoek

▪ Aanpassing van het werk of de werkplek
▪ Ander werk binnen de organisatie
▪ Oriëntatie buiten de organisatie
Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen van ons het Arbeidsdeskundig rapport waarin alle conclusies en adviezen over de vervolgstappen van re-integratie zijn vermeld. Als hieruit blijkt dat de werknemer niet meer kan werken binnen de huidige functie maar wel een andere (aangepaste) functie binnen het bedrijf kan uitvoeren, dan kunnen onze ervaren coaches hierin begeleiding bieden middels een 1e spoor traject.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen