Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek 1e en 2e Spoor

Haalbaarheidsonderzoek 1e en 2e Spoor

Een haalbaarheidsonderzoek is gericht op haalbaarheid van passende arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om inzicht te krijgen in de reële arbeidsmogelijkheden en  minder bekende belemmeringen en beperkingen van de kandidaat. Met dit haalbaarheidsonderzoek kan op voorhand worden bepaald of en in hoeverre het inzetten van een tweede spoor re-integratietraject haalbaar en realistisch is voor de kandidaat. Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in eventuele (verborgen) fysieke en psychische belemmeringen, algemene cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief van de kandidaat. De duur van het haalbaarheidsonderzoek is 2 maanden.

De rapportage geeft een helder advies over eventuele in te zetten vervolgstappen. De kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt zijn in de beoordeling en advisering meegenomen. Het onderzoek is geschikt voor kandidaten op lbo tot en met academisch niveau en onafhankelijk van de branche.

De volgende onderdelen worden ingezet tijdens een haalbaarheidsonderzoek:

 • Uitgebreid intakegesprek
 • Persoonlijk arbeidsonderzoek:
  ▪ Biografische checklist
  ▪ Algemene cognitieve capaciteitenonderzoek
  ▪ Persoonlijkheidsonderzoek
  ▪ Competentietest
 • Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes, het verhelderen van het motivatieprofiel
 • Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in arbeidsmarktbenadering.
 • Het inzetten van een opstapbaan, om de haalbaarheid in de praktijk te toetsen en een kennismaking met het nieuwe werkveld.

Rapportage
Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een heldere, schriftelijke rapportage. De rapportage wordt indien nodig mondeling aan de opdrachtgever toegelicht. De coaches van Nieuwe Sporen werken altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Nieuwe Sporen ontzorgt door van alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen aanleveren aan het UWV.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen