Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Praktijkassessment

2e-Spoor-traject-Nieuwe-Sporen re-integratie, verzuimbegeleiding, loopbaan coaching en outplacement in Nijmegen en omstreken, Arnhem, Ede, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Tiel, Breda, Tilburg, Velp, Roermond, Sittard en Maastricht
Doel

Doel van dit product is inzicht te verkrijgen of en zo ja binnen welke termijn de klant naar (regulier) werk is toe te leiden en wat daar voor nodig is. Je kunt hiermee op één of meerdere werkplekken een snuffelstage doorlopen, waarbij coaching mogelijk is. Het praktijkassessment is bedoeld om een antwoord te geven op de vragen:

▪ Is het arbeidsvermogen op dit moment voldoende om te werken in een betaalde baan? Voor het praktijkassessment gaat het dus niet zozeer om werknemersvaardigheden of praktijkervaring op te laten doen, maar om op basis van een praktijksituatie vast te stellen of er voldoende arbeidsvermogen aanwezig is. Voor “Werkfit maken” blijven de bouwstenen werknemersvaardigheden en werkervaring wel relevant.
▪ Wat is ervoor nodig om dit arbeidsvermogen te versterken?

Praktijkassessment
Het praktijkassessment heeft een maximale doorlooptijd van 4 maanden en is niet gebonden aan een aantal uren. Het bestaat uit twee onderdelen:

  1. Assessment: het in beeld brengen van de klant
    Dit assessment bestaat uit persoonlijke gesprekken en/of testen dat resulteert in een advies over de algemene persoonlijke vaardigheden van de klant en waarin de positie van de klant op relevante leefgebieden in kaart worden gebracht.
  2. Praktijkassessment: observatie in de praktijk
    De klant wordt in de praktijk geobserveerd in één of meerdere werksituaties, bijv. een werkervaringsplaats, opstapbaan of herstelwerkplek. En deze observatie leidt tot een advies, waarin de mogelijkheden en de belastbaarheid(beperkingen) van de klant en ook zijn/haar persoonlijke kwaliteiten inzichtelijk worden gemaakt. De klant wordt op één of meerdere werkervaringsplekken getest.

Resultaat
Een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de klant naar regulier werk toe te leiden, binnen welke te verwachte termijn en welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn.

Nieuwe Sporen
Nieuwe Sporen is een re-integratiebureau waar preventie hoog in het vaandel staat. We helpen mensen bij het vinden van een duurzame passende baan. Elke medewerker is van waarde en voor elke organisatie is het van groot belang dat medewerkers na een werkdag weer voldaan naar huis gaan. Onze coaches zijn actief in de regio’s Nijmegen en omgeving, Rivierenland, Noordoost-Brabant en Zuid Brabant, Noord Limburg en de regio’s Rotterdam en Den Haag.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen per email: office@nieuwesporen.nl of telefoon: 085 822 4110.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen