Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek 1e en 2e spoor

Wet Verbetering Poortwachter

Soms kan uw werknemer wegens ziekte het eigen werk niet meer hervatten. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Een haalbaarheidsonderzoek  is gericht op haalbaarheid van passende arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet om inzicht te krijgen in de reële arbeidsmogelijkheden en  minder bekende belemmeringen en beperkingen van de kandidaat. Met dit haalbaarheidsonderzoek kan op  voorhand worden bepaald of en in hoeverre het inzetten van een tweede spoor re-integratietraject haalbaar en realistisch is voor de kandidaat. Het haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in eventuele (verborgen) fysieke en psychische belemmeringen, algemene cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid,
competenties en loopbaanperspectief van de kandidaat. De duur van het haalbaarheidsonderzoek is 3  maanden.

De rapportage geeft een helder advies over eventuele in te zetten vervolgstappen. De kansen van de  kandidaat op de arbeidsmarkt zijn in de beoordeling en advisering meegenomen. Het onderzoek is  geschikt voor kandidaten op lbo tot en met academisch niveau en onafhankelijk van de branche.

De volgende onderdelen worden ingezet tijdens een haalbaarheidsonderzoek

 • Uitgebreide Intakegesprek
 • Persoonlijk arbeidsonderzoek:
  – Biografische checklist
  – Algemene cognitieve capaciteiten onderzoek
  – Persoonlijkheidsonderzoek
  – Competentietest
 • Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes, het verhelderen van het motivatieprofiel.
 • Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in arbeidsmarktbenadering.
 • Het inzetten van een opstapbaan, om de haalbaarheid in de praktijk te toetsen en een kennismaking met het nieuwe werkveld.

Rapportage

Het haalbaarheidsonderzoek wordt afgesloten met een heldere, schriftelijke rapportage. De rapportage wordt indien nodig mondeling aan de opdrachtgever toegelicht. Nieuwe Sporen werkt altijd samen met de professionals die betrokken zijn bij het herstel van de werknemer. Nieuwe Sporen ontzorgt door van alle contacten en acties een heldere rapportage toe te zenden zodat alle partijen altijd transparant kunnen zijn naar het UWV en een goed sluitend dossier kunnen aanleveren aan UWV. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking contact met ons op.

Onze sterke punten

Snelheid
Wij streven ernaar om de route naar werk voor de werknemer zo kort mogelijk te houden. En dat betekent wat ons betreft: korte lijnen en (zeer) regelmatig contact. Met u, maar vooral ook met de werknemer. En natuurlijk met onze partners die ons kunnen helpen in het traject naar werk.

Aandacht
Persoonlijke aandacht is extra belangrijk in een fase waarin de motivatie en inzet van uw werknemer wellicht niet optimaal is. Wij besteden daarom veel aandacht aan de wensen en kwaliteiten van de werknemer, maar ook aan het solliciteren. Zo nodig bieden we
begeleiding op de werkplek.

Maatwerk
Ieder re-integratietraject begint met een intake en re-integratieplan. Vervolgens zijn er verschillende manieren wegen om de werknemer te begeleiden naar passend werk. Om het re-integratietraject zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de fase waarin de werknemer zich bevindt, werken wij modulair.

Ervaring
Nieuwe Sporen heeft jarenlange ervaring in huis. Wij begrijpen het proces waar werknemer en werkgever doorheen gaan als geen ander en vertalen dat in duurzame re-integratieoplossingen. Kennis van arbeid & organisaties, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt én van mensen helpt ons daarbij.

Netwerk
Om een passende baan te vinden is een goed netwerk nodig. De coaches van Nieuwe Sporen onderhouden sinds jaar en dag contacten met grote en kleine bedrijven in de regio’s Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Noordoost-Brabant, Noord-Brabant en Zuid-Brabant, West-Brabant, Noord-Limburg en de regio’s Rotterdam en Haaglanden. Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie.

Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie.

 

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034