Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Nieuwe Sporen goed op koers!

In het afgelopen jaar hebben wij een groeiend aantal trajecten Werkfit maken en Naar Werk kunnen starten. Een aantal daarvan zijn inmiddels ook al succesvol afgerond.

Persoonlijk Arbeidsonderzoek

Bij de trajecten Werkfit Maken besteden bij veel aandacht aan het Persoonlijk Arbeidsonderzoek (PAO).  Een onderdeel van dit onderzoek is de uitgebreide analyse op kwaliteiten, vaardigheden, werkwaarden, aandachtspunten en belangrijke randvoorwaarden t.a.v. de werkomgeving, zodat de betrokken kandidaat inzicht krijgt in zijn/haar persoonlijke talenten en leerdoelen. Daarna volgt een oriëntatie op wensberoepen, eventuele opleidingswensen en reële mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en koppelen we de bevindingen aan de affiniteiten, kwaliteiten en (werk)ervaringen van de kandidaat. Door middel van interviews, oriënterende stages en/of een langere werkervaringsstage wordt arbeidsritme (opnieuw) opgebouwd, toetsen we de belastbaarheid van de kandidaat en coachen we op het versterken van werknemersvaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn, dat de kandidaat succeservaringen kan opdoen, zelfvertrouwen opbouwt en inzicht krijgt in wat hij/zij wil, kan en aan kan op het gebied van werk. Onze coachingsstijl is gebaseerd op empowerment en het vergroten van eigen regie en zelfstandigheid.

Persoonlijke groei, dáár gaan wij voor!

Als de kandidaat aan het einde van het traject een passende beroepsrichting of opleiding heeft gevonden en vol vertrouwen deze nieuwe weg gaat inslaan, is onze missie geslaagd! Dit vraagt om een trajectaanbod op maat en het vieren van de grote en kleinere successen. Persoonlijke groei, dáár gaan wij voor! Bij de trajecten Naar Werk, die soms aansluitend op de Werkfit trajecten en soms separaat worden ingezet, ligt de nadruk vooral op het verwerven van een passende baan. Veel aandacht gaat uit naar het formuleren van concrete zoekrichtingen, het trainen van sollicitatievaardigheden en de inzet van het eigen netwerk en Social Media. Vervolgens wordt samen met de kandidaat actief gezocht naar een passende baan middels vacatures, actieve bedrijfsbenadering, jobcreation en jobcarving. Wij zijn pas tevreden als de kandidaat uiteindelijk de baan heeft gevonden waar hij/ zij blij van wordt! Als de kandidaat aan het werk is blijft de coach nog enige tijd betrokken bij het traject om te volgen of alles goed verloopt. Mocht het nodig zijn dan wordt een jobcoach ingezet om de kandidaat te begeleiden bij aandachtspunten tijdens de werkzaamheden.

Onze lijfspreuk SAMEN is gebaseerd op Snelheid, Aandacht, Maatwerk, Ervaring en Netwerk. Dit zetten we in om samen met de kandidaat te komen tot een mooi eindresultaat. Ons uitgangspunt is een baan en/of opleiding die past bij de kwaliteiten, affiniteiten en draagkracht van de kandidaat. We zoeken naar de kortste weg tot resultaat, liefst in een sluitende aanpak. Een mooi voorbeeld hiervan is een kandidaat die na een succesvolle werkervaringsstage in het traject Werkfit Maken inmiddels al enkele maanden met zeer veel plezier aan het werk is als fietskoerier bij een bakkerij!

Creëren van nieuwe kansen en loopbaanmogelijkheden, dáár doen wij het voor!

 

 

 

 

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034