Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Haalbaarheidsonderzoek 1e en 2e Spoor

Wet Verbetering Poortwachter In sommige gevallen kan uw werknemer de eigen werkzaamheden meer hervatten wegens ziekte. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft u dan voor dat externe re-integratie ingezet wordt. Een haalbaarheidsonderzoek is gericht op haalbaarheid van passende arbeid bij een andere werkgever. De basis is hierbij altijd het belastbaarheidsprofiel (FML), dat opgesteld wordt door de bedrijfsarts. […]