Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Inmiddels ben ik ruim 25 jaar werkzaam op het gebied van arbeidsbemiddeling, sociale zekerheid en verzuimbegeleiding. De afgelopen jaren ben ik mij gaan richten op de werkzaamheden als register casemanager en register arbeidsdeskundige. Als arbeidsdeskundige ben ik werkzaam in de driehoek ‘mens-werk-inkomen’. Als er sprake is van disbalans kan ik inzicht geven in de belastbaarheid tegen de belasting die het werk met zich meebrengt. Als register casemanager ondersteun ik werkgevers/opdrachtgevers bij de begeleiding van het ziekteverzuim. Doel is het verlagen/beheersen van het ziekteverzuim en de schadelast te beperken.