Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Training ‘Volg je hart in je werk’

Voor één van onze grote opdrachtgevers verzorgen wij op dit moment voor de 3e keer een groepstraining. In deze training van 6 bijeenkomsten maken deelnemers een nieuwe stap in hun ontwikkeling en gaan we aan de slag met eigen gevoelens en ambities binnen werk. We gaan op zoek naar de specifieke mogelijkheden met betrokkenheid, warmte en professionaliteit en we gaan aan de slag met vragen als ‘wie of wat geeft je werk en je leven betekenis’ en ‘wat heb jij nodig om jezelf te zijn binnen je werk’? De training is gebaseerd op ACT (Acceptance en Commitment Therapie).

Bij ACT gaat het om het erkennen van problemen en negatieve gedachten en emoties te mogen hebben. De deelnemers leren hun eigen belemmerende overtuigingen kennen. Door middel van oefeningen komen ze op een nieuwe manier in contact met zichzelf en met oplossingen en mogelijkheden. Het doel van ACT is om mensen te bevrijden en ze weer vrolijk en actief te maken.

We zijn trots dat we op deze manier mee kunnen denken met onze opdrachtgever en haar medewerkers over duurzame inzetbaarheid!

Bijeenkomsten

In deze training van 6 bijeenkomsten maak je weer een nieuwe stap in je ontwikkeling en ga je aan de slag met je eigen gevoelens en ambities binnen werk. Zelfstandigheid is het vertrekpunt. Je gaat op zoek naar jouw specifieke mogelijkheden met betrokkenheid, warmte en professionaliteit. In alle openheid en eerlijkheid.

Je gaat aan de slag met vragen als:
• Wie of wat geeft werk en jouw leven betekenis?
• Wat heb jij nodig om jezelf te zijn binnen je werk?

Deze training daagt jou uit om je te richten op wat echt belangrijk voor je is en zorgt ervoor dat je anders om kan gaan met de dagelijkse gang van zaken binnen je toekomstige werk. De 6 bijeenkomsten hebben een opbouw en samenhang, daarom is het volgen van losse bijeenkomsten niet mogelijk.

De training is gebaseerd op ACT

ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapie. Bij ACT laat ik ervaren hoe de deelnemers strijden tegen negatieve gedachten en gevoelens. Volgens ACT kun je wel denken dat je problemen niet bestaan, maar daarmee los je de problemen niet op. Help jezelf door de problemen te erkennen. Dit doe ik dan door er over te praten en ik ga vooral niet direct op zoek naar oplossingen. In het begin laat ik je ook echt “lijden”. Ik vraag of je bereidt bent om dicht bij je probleem te blijven, hoe moeilijk dat ook is en ik maak inzichtelijk hoe je altijd met je problemen bent omgegaan. En jij komt er dan achter dat dat dus geen oplossing heeft gegeven. Hierdoor ontdekken mensen het verschil tussen controle en grip.

ACT probeert mensen uit hun hoofd te halen, door gedachten te verdraaien. De oefeningen zorgen ervoor dat de deelnemer ziet dat het ‘maar’ gedachten zijn. Daarnaast doe ik een beroep op de deelnemer om zich bereid en open op te stellen. Ik vraag je om nieuwe dingen uit te proberen. Samen met jou onderzoek ik de doelen, waarden en dromen in het leven. Leer vrijer denken. Daarbij maak ik inzichtelijk wat gedachten met ons doen. Misschien is er dus wel veel meer mogelijk dan het hoofd denkt.

Onderdelen van de ACT training

• FIT-test: nulmeting waarbij bepaald wordt hoe flexibel je in het leven en je werk staat
• Mindfulness: een vaardigheid om in het hier en nu te zijn
• Controle en Acceptatie: hoe ga je om met belemmeringen die je tegenkomt
• Defusie: hoe ga jij om met je gedachten
• Jij Zelf: werken aan je identiteit
• Waarden: wat is voor jou werkelijk van belang binnen je werk/jouw vakmanschap
• Ode aan jezelf: in actie komen, op basis van jouw waarden en gaan ondernemen
• Eindmeting en FIT-Test van de werksessie

Meer informatie over onze ACT training

Wil je meer weten over deze training? Dan kun je het beste contact met ons opnemen.

▪ E-mail: office@nieuwesporen.nl
▪ Telefoon: 024 – 360 70 34
▪ Adres: Sint Annastraat 50, 6524 GE Nijmegen

 

 

 

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034