Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Traject Uit je Hoofd – Werkfit maken

In november 2017 is Nieuwe Sporen begonnen met het ontwikkelen en vormgeven van een nieuw samenwerkingsinitiatief. Het betreft het traject Uit je hoofd. Dit is ontwikkeld door expertisecentrum HAN SENECA (expertisebureau voor sport, arbeid en gezondheid), HAN Lectoraat Human Resource Management, Nieuwe Sporen en het UWV.

Voor wie is het traject bedoeld?
Het traject is bedoeld voor het Wajongers en wordt ingezet in combinatie met een Werkfit maken traject. Het traject heeft als doel de deelnemer lichamelijk en mentaal weerbaarder en fitter te maken zodat de stap naar werk of studie makkelijker zal worden.

Het traject bestaat uit 3 fases
Het traject bestaat uit 3 fases: Intake & kennismaking, Uit je hoofd en Werkfit maken. In de 2e fase vindt het daadwerkelijke programma Uit je hoofd plaats. Dit programma duurt 8 weken. Deze fase is gericht op het letterlijk in beweging komen en (meer) contact met je lichaam en geest te maken. De tweede fase bestaat uit:

  • Acht weken traject met drie contactmomenten per week
  • Combinatie van sporten op maat in combinatie met een effectiviteitstraining
  • Tijdens sportlessen wordt individueel of in groepsverband kennis gemaakt met verschillende typen sport op een laagdrempelige manier
  • Tijdens de effectiviteitstraining worden basiselementen van een gezonde en actieve leefstijl aangereikt en samen met de deelnemer wordt op zoek gegaan naar zijn/haar passie en talenten

In de 3e fase, Werkfit maken, worden de resultaten van fase 2 verdiept en verder uitgebouwd. De deelnemer maakt, samen met de coach van Nieuwe Sporen, een concreet plan met persoonlijke re-integratiedoelen. Deze fase is er op gericht de Wajonger verder in zijn/haar kracht te zetten. Op het juiste moment zal een stap naar de arbeidsmarkt worden gemaakt door bijvoorbeeld een snuffelstage of werkervaringsplaats.

Het traject gaat per 1 april 2018 van start. Wij hopen door middel van deze pilot een unieke en effectieve manier te vinden om een nieuwe weg te vinden voor vastgelopen Wajongers en hen in hun kracht te zetten!

Meer informatie over het traject Uit je Hoofd – Werkfit maken
Wilt u graag meer informatie over dit traject? Dan kunt u contact opnemen met Eric Veldhuis via eric.veldhuis@uwv.nl

UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21A
6534 AD Nijmegen

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034