Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Uw privacy is belangrijk!

Beste relatie,

Je hebt er vast iets over meegekregen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze wet heeft als doel jou meer controle te geven over je persoonsgegevens. We informeren je graag over hoe wij ons hierop voorbereiden en wat dit voor jou betekent.

Wat betekent de AVG voor jou?
Tot op heden hebben wij er altijd naar gestreefd om op zorgvuldige wijze om te gaan met het gebruik en beheer van je persoonlijke gegevens. Door de invoer van de nieuwe wetgeving hebben wij dit nog meer aangescherpt en gewaarborgd.

Wij zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om ons voor te bereiden op de AVG. In het kader hiervan hebben wij een Privacy Policy opgesteld. Hierin beschrijven wij voor welke doeleinden wij je gegevens vastleggen en welke uitgangspunten wij hanteren bij het gebruik hiervan. Daarnaast hebben wij ons Privacyreglement aangepast. Hierin staat beschreven welke gegevens wij precies vastleggen en hoe wij waarborgen dat je gegevens beschermd worden.

Wat kun je van ons verwachten?
Dat we transparant zijn over de wijze waarop wij omgaan met het gebruik en de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken je gegevens alleen voor de daarvoor bedoelde doeleinden. Ook zullen wij je gegevens alleen met jouw toestemming aan derden verstrekken. In onze Privacy Policy en Privacyreglement kun je hier meer over lezen.

Meer informatie
Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op: office@nieuwesporen.nl.

Nieuwe Sporen
Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034