Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Werkfit maken

Binnen 2-3 maanden aan de slag met Nieuwe Sporen.

Wij zijn een sociaal bewogen, mensgericht re-integratiebedrijf en bemiddelen voor het UWV kandidaten naar werk. Laat ons jou weer werkfit maken! Aan de slag na (minimaal) 2-3 maanden, dat is ons streven.

Hoe werken wij?

We werken met modules die een aanvulling zijn op de werkwijze van het UWV. Op basis van deze modules kunnen wij voor onze klanten een traject op maat verzorgen.

Welke modules bieden wij?

Ons uitgangspunt is een baan die past bij de specifieke achtergrond, kwaliteiten en persoonskenmerken van de kandidaat. Modules voor ‘Werkfit maken’ die wij inzetten, zijn:

 1. Persoonlijk arbeidsonderzoek (PAO)
  In het PAO wordt er onderzocht wat de kwaliteiten, valkuilen en wensen zijn van de kandidaat. Oriëntatie op de arbeidsmarktpositie is hierbij het uitgangspunt. Hierbij kunnen ook testen worden ingezet zoals een beroepskeuzetest, competentietest en een persoonlijkheidstest. Maar ook scholing kan hierin een rol spelen.
 2. Additionele arbeid
  Bij Nieuwe Sporen zetten wij vrijwilligerswerk in om kandidaten dichter bij de maatschappij te brengen. Het vergroot de wereld van de kandidaat, daarnaast is het een opstap om uiteindelijk weer volledig te participeren in de maatschappij. Immers, soms blijkt dit het maximaal haalbare te zijn voor de kandidaat.
 3. Opstapbaan
  De opstapbaan is een periode van twee tot drie maanden waarin een kandidaat gaat meedraaien binnen een bedrijf, instelling of organisatie. Met als doel het vergroten van de werknemersvaardigheden, de belastbaarheid te vergroten, arbeidsritme op te bouwen en te werken onder toezicht van een leidinggevende. Daarnaast komt de kandidaat niet alleen fysiek in beweging, maar kan het ook een bewustwordingsproces zijn waardoor mentale beweging wordt bewerkstelligd.
 4. Life coaching
  Aan de hand van vragen “Wie ben ik? Wat wil ik? En wat kan ik?” wordt een start gemaakt om de levensbalans van de kandidaat te verbeteren. De coaching heeft als doel om de weerbaarheid en de motivatie van de kandidaat te verhogen. Daarnaast kan life coaching zich richten op heel praktische zaken, zoals: het structureren van de dag, omgaan met geld, hoe ga ik om met instanties of waar kan ik naartoe met een hulpvraag,
 5. Sollicitatietraining
  Gedurende het hele traject werken wij met de kandidaat aan de sollicitatievaardigheden. Dit gebeurt tijdens een wekelijks terugkerende sessie waarin we aandacht besteden aan thema’s zoals sollicitatiebrief en CV, persoonlijke presentatie (elevator pitch), kledingadvies, netwerken, zoekkanalen voor vacatures en het vinden van ‘verborgen’ vacatures. Tijdens deze sessies nodigen wij werkgevers uit om met de cliënt kennis te maken. Op dezelfde wijze leert de kandidaat om sociale media in te zetten voor het vinden van een baan, bijvoorbeeld LinkedIn, Twitter en Facebook.
 6. Sociale vaardigheden en communicatietraining
  Het versterken van de sociale vaardigheden en communicatieve vaardigheden van een kandidaat vergroot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Bij Nieuwe Sporen wordt gewerkt aan de hand van de thema’s Ik ben, Ik denk, Ik doe en Ik en de ander.
 7. Werkervaringsplaats
  Een werkervaringsplaats (WEP) duurt een periode van 2 à 3 maanden waarin een kandidaat gaat meedraaien binnen een organisatie. Het doel hiervan is het versterken van de werknemersvaardigheden, het werken aan persoonlijke leerdoelen, het vergroten van de belastbaarheid en het opbouwen van een arbeidsritme.
 8. Jobhunting/curving/assembling/bemiddeling
  De coaches en jobhunters van Nieuwe Sporen benaderen actief de arbeidsmarkt samen met en voor de kandidaat. Door middel van acquisitie worden bedrijven en instellingen benaderd. Daarnaast worden er vanuit Nieuwe Sporen passende vacatures gezocht voor de kandidaat. Doel van de jobhunting is dat de kandidaat wordt geplaatst in een passende functie die ook duurzaam is. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van jobcarving en jobcreation.
 9. Advisering werkgever
  Om het aannemen van de kandidaat voor een werkgever makkelijker te maken, organiseren wij subsidiemogelijkheden zoals een proefplaatsing of een werkervaringsplaats. Ook regelen wij het benodigde contract als de stap naar een (vast) dienstverband nog te groot is. Hieruit volgt een WEP/proefplaatsing detacherings- of uitzendovereenkomst.

Jobcoaching
Zodra de kandidaat aan het werk is, houden wij nog enige tijd een vinger aan de pols om duurzaamheid van de plaatsing te garanderen. Soms zetten wij coaching on the job in. Wij begeleiden de kandidaat op de nieuwe werkplek dan gedurende een vooraf afgesproken periode om stabiliteit op te bouwen. Aan de orde komen onder meer: gestructureerd en productief werken, samenwerken met collega’s, initiatief nemen en zelf werkzaamheden vinden, rekening houden met persoonlijke belastbaarheid.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Werkfit maken traject? Neem gerust contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034