Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Modulaire re-integratiediensten

Modulaire Re-integratiediensten re-integratie, verzuimbegeleiding, loopbaan coaching en outplacement in Nijmegen en omstreken, Arnhem, Ede, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amersfoort, Tiel, Breda, Tilburg, Velp, Roermond, Sittard en Maastricht

Sinds 1 mei 2019 heeft het UWV nieuwe diensten in haar pakket opgenomen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen begeleiden bij het vinden en behouden van werk. Deze diensten heten modulaire re-integratiediensten.

De modulaire re-integratiediensten bestaan uit vier producten, deze zijn los én in combinatie met elkaar in te zetten. Deze diensten zorgen ervoor dat we maatwerk kunnen leveren, doordat de diensten elkaar kunnen opvolgen, om de werkzoekende adequaat te kunnen helpen. De modulaire re-integratiediensten zijn:

Participatie interventie
Doel van de interventie is dat de cliënt zodanig wordt geactiveerd dat hij/zij deel kan gaan nemen aan een maatschappelijk sociaal netwerk buitenshuis in een niet georganiseerd verband. Een voorbeeld hiervan is wanneer men in een sociaal isolement verkeert (weinig contacten buiten het eigen gezin). Het traject is succesvol als de cliënt, na afloop, in staat is deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis en in staat is zelfstandig activiteiten binnen en buiten zijn/haar eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Concrete voorbeelden hiervan zijn:

 • Individuele coaching
 • Wandel coaching
 • Exposure
 • ACT methodiek
 • Rouwverwerking
 • In kaart brengen belemmeringen/in kaart brengen hulpverlenende instanties
 • Faalangstreductietraining
 • Vergroten psychologische assertiviteit
 • Mediation
 • Assertiviteitstraining
 • Vergroten fysieke fitheid

Bevorderen maatschappelijke deelname
Doel van dit product is het verhogen van de fysieke- en psychische weerbaarheid van de cliënt. Het gaat onder andere om het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld, het leren stellen van grenzen en de (eerste, voorzichtige) opbouw van belastbaarheid in relatie tot werk. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit van de cliënt worden verbeterd en kan de cliënt structureel deel gaan nemen aan activiteiten in georganiseerd verband.

Praktijkassessment
Doel van dit product is inzicht te verkrijgen, of en zo ja binnen welke termijn de cliënt naar (regulier) werk is toe te leiden en wat daar voor nodig is. Je kunt hiermee op één of meerdere werkplekken een snuffelstage doorlopen, waarbij coaching mogelijk is.

Begeleiding bij scholing
Scholing kan een onderdeel zijn van de re-integratie. Met de opleiding of scholing leert een cliënt de vaardigheden die nodig zijn voor een beroep of functie.

Meer Informatie

Wilt u meer weten over Nieuwe Sporen of onze diensten? Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van een gratis en vrijblijvend gesprek.

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen