Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.nieuwesporen.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande disclaimer. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aanwezig op deze website en in onderstaande disclaimer, gelden de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wijzigingen

De informatie op de website van Nieuwe Sporen wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kan door Nieuwe Sporen geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Ten slotte aanvaardt Nieuwe Sporen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwe Sporen.

Op de website van Nieuwe Sporen en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen