Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Onze Dienstverlening

Nieuwe Sporen is gespecialiseerd in:

Ieder re-integratietraject begint met een intake en plan van aanpak. We streven ernaar om de begeleiding optimaal af te stemmen op de fase waarin de werknemer zich bevindt, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar behoeften.

De intake is het startpunt van het re-integratietraject. Tijdens dit gesprek maakt de re-integratiecoach een analyse van de huidige situatie, belastbaarheid, de specifieke behoeften, vaardigheden en doelen van de werknemer. De verkregen inzichten vormen de basis voor een gedetailleerde rapportage met advies over de re-integratiemogelijkheden en de dienstverlening die wij kunnen aanbieden. Deze gepersonaliseerde aanpak zorgt ervoor dat het re-integratietraject nauw aansluit bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van de werknemer.

Op basis van de informatie uit de intake wordt een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld. Dit plan dient als routekaart voor het re-integratietraject en omvat concrete stappen, doelen en tijdslijnen. Het doel is om de werknemer op een gestructureerde manier te begeleiden naar een succesvolle re-integratie in het arbeidsproces.

succesvolle re-integratie in het arbeidsproces.

De begeleiding vormt het actieve gedeelte van het traject. Hier wordt het re-integratieplan in de praktijk gebracht. Dit omvat ondersteuning op verschillende gebieden, zoals het ontwikkelen van vaardigheden, het aanpakken van eventuele obstakels en het bieden van ondersteuning. Dit kan doormiddel van scholing of coaching on the job, waarbij scholing vaardigheden bijbrengt die nodig zijn.

Bij baanaanvaarding zullen er persoonlijke leerdoelen en vakinhoudelijke leerdoelen geformuleerd worden om een duurzame dan wel succesvolle plaatsing te realiseren/  borgen.