Nieuwe Sporen helpt mensen bij het vinden van nieuwe loopbaanmogelijkheden.

Outplacement: van werk naar werk

Soms loopt uw carrière anders dan u had gewenst. De organisatie verandert of u maakt zelf een verandering door. Omstandigheden maken soms dat u gedwongen wordt om afscheid van uw werkgever te nemen. Nieuwe Sporen helpt u bij het vinden van een passende en duurzame functie in een nieuwe werkomgeving. Wij richten ons op werknemers die (gedwongen) afscheid nemen van hun werkgever in de vorm van een outplacement traject. Iedere situatie is anders en daarom starten wij altijd met een persoonlijk intakegesprek met de werknemer en een intakegesprek met de werkgever om de situatie en de benodigde stappen in kaart te brengen. Dit resulteert in een begeleidingsvoorstel op maat.

Het traject bestaat uit twee sporen: een persoonsgericht spoor en een arbeidsmarktgericht spoor. Zoals bij sporen altijd het geval is lopen deze parallel aan elkaar: Wij gaan van start met de persoonsgerichte fase, maar al snel gaan we tijdens de arbeidsmarktgerichte fase samen op zoek naar nieuw werk. Nieuwe Sporen biedt in het re-integratieproces een aantal modules die kunnen worden ingezet. Hiervoor kiezen wij om opdrachtgever en werknemer duidelijkheid te verschaffen tijdens het hele re-integratietraject.

1. De intake

De re-integratiecoach maakt een analyse van de huidige situatie, wensen, mogelijkheden en kansen op een succesvolle herplaatsing van uw werknemer. U ontvangt een rapportage met advies en daarin de stappen die wij nodig achten om de nieuwe baan te kunnen realiseren.

2. De 3W-scan

Deze scan draait om verwerking & versterking van het zelfbeeld, acceptatie of verbeteren van de belastbaarheid, beleven en doorleven van onzekerheden en toekomstverwachtingen, zodat de werknemer vooruit kan kijken.

3. Aanbodversterking

Spoor A: Loopbaanscan: verbreden en uitdiepen van arbeidsmarktkeuzes, het verhelderen van het motivatieprofiel.
Spoor B: Arbeidsmarktonderzoek: vergroting van inzicht in en kennis van de arbeidsmarkt, vergroten van specifieke vaardigheden in arbeidsmarktbenadering.
Spoor C: Elevatorpitch & sollicitatievaardigheden, Professionele styling van het CV, Sociale Media training en het versterken van de persoonlijke performance.’

4. Bemiddeling

De bemiddeling omvat alle activiteiten die samen met de adviseur worden ondernomen om de werknemer te herplaatsen in een nieuwe passende functie. U als werkgever kunt hierin kiezen welke tijdsduur u inkoopt. Nieuwe Sporen begeleidt voor u ook de contractuele afwikkeling bij een nieuwe baan.

5. Coaching on the job

Wij volgen en begeleiden de werknemer nog enige tijd in de overgang naar en tijdens de startperiode van de nieuwe werkplek. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en de werknemer tevreden wijze wordt uitgevoerd en afgesloten. Nieuwe Sporen werkt altijd samen met de professionals en partijen die betrokken zijn bij de werknemer. Nieuwe Sporen verzorgt tweemaandelijks een heldere rapportage van alle contacten en acties die worden uitgevoerd gedurende het traject.

Onze sterke punten
 • Snelheid
  Wij streven ernaar om de route naar werk voor de werknemer zo kort mogelijk te houden. En dat betekent wat ons betreft: korte lijnen en (zeer) regelmatig contact. Met u, maar vooral ook met de werknemer. En natuurlijk met onze partners die ons kunnen helpen in het traject naar werk.
 • Aandacht
  Persoonlijke aandacht is extra belangrijk in een fase waarin de motivatie en inzet van uw werknemer wellicht niet optimaal is. Wij besteden daarom veel aandacht aan de wensen en kwaliteiten van de werknemer, maar ook aan het solliciteren. Zo nodig bieden we begeleiding op de werkplek.
 • Maatwerk
  Ieder re-integratietraject begint met een intake en re-integratieplan. Vervolgens zijn er verschillende manieren wegen om de werknemer te begeleiden naar passend werk. Om het re-integratietraject zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de fase waarin de werknemer zich bevindt, werken wij modulair.
 • Ervaring
  Nieuwe Sporen heeft jarenlange ervaring in huis. Wij begrijpen het proces waar werknemer en werkgever doorheen gaan als geen ander en vertalen dat in duurzame re-integratieoplossingen. Kennis van arbeid & organisaties, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt én van mensen helpt ons daarbij.
 • Netwerk
  Om een passende baan te vinden is een goed netwerk nodig. De coaches van Nieuwe Sporen onderhouden sinds jaar en dag contacten met grote en kleine bedrijven in de regio Zuidoost en Midden-Nederland.

Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over Outplacement.

 

author avatar
Sanne Joosten

Contact

Adres

Sint Annastraat 50
6524 GE Nijmegen

024 3607034